Mr. Lương Thành Vương

Position: Chairman

Tel: 0985 695 935 – 0936 336 501
Company: Ho Guom Investment, Tourist and Im-Export One Member Company Limited.
Address: 125 Bui Thi Xuan stress, Ha Noi city, Viet Nam
Blog: Luongthanhvuong.com
Email: vuonglt@myocop.com
Website: inserimex.com / myocop.com

 

Tôi là Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm (tên tiết tắt: Inserimex co.,Ltd). Inserimex là công ty 100% vốn Nhà nước, trực thuộc sự quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Với bề dày truyền thống 32 năm hình thành và phát triển, Inserimex có các chi nhánh ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; các đối tác là các nhà sản xuất lớn, có uy tín và thương hiệu ở nhiều quốc gia trên thế giới, điển hình như: Mỹ, EU, Israel, Đài Loan, Hàn Quốc….

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh đa ngành nghề, trong đó trọng tâm là đầu tư, hợp tác lữ hành và du lịch quốc tế; xuất nhập khẩu thực phẩm, nông sản; thực hiện các dự án về công cụ hỗ trợ, viễn thông và thiết bị văn phòng.

Định hướng phát triển: Mặc dù là doanh nghiệp Nhà nước, song Inserimex luôn nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực và tham gia rộng rãi vào các môi trường kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng với các đối tác trong nước và quốc tế.

Môi trường hợp tác: Mong muốn các tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác với Inserimex trên cơ sở bình đẳng, công khai, minh bạch. Chủ động xây dựng cơ chế trích thưởng theo các dự án, đơn hàng cho các cộng tác viên hợp tác với Inserimex.