Năng lực lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp

Một trong những bài giảng của Tiến sỹ Lê Thẩm Dương về năng lực lãnh đạo và học về công tác lãnh đạo trong hệ quản trị nội dung mà tôi thấy hay và ấn tượng nhất.

Mỗi lần thất bại tôi lại xem lại video này của TS Lê Thẩm Dương. Tôi đã xem đi xem lại không dưới 4 lần, nhưng vẫn chưa hiểu hết ý toàn bộ lời giảng của Thầy. Nhưng tôi biết thầy đang giảng đúng… Tôi nghĩ sẽ tốt cho nhiều người nên up cho ai có nhu cầu.

Cảm ơn thầy.

Bộ video gồm 27 modul.

Để xem từng phần của video trong bài giảng, mời bạn bấm vào link theo đường dẫn bên dưới.

1- Lãnh đạo là gì, bấm vào đây

2- Vị trí lãnh đạo và các nguyên nhân thất bại, bấm vào đây

3- Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu bấm vào đây

4- Tổng kết chương lãnh đạo là nghề bấm vào đây.

5- Các khái niệm về nghề lãnh đạo bấm vào đây

6- Khái niệm nhân sự bấm vào đây

…………

Đang up dần, bạn quan tâm nhớ theo dõi hàng ngày nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *