Câu chuyện kinh doanh: người ăn mày – con cá – chiếc cần câu

Chuyện kể về một người thanh niên đi câu cá về, anh ta thấy một người ăn mày sắp chết đói, anh cho người ăn mày một con cá rất to.

          Anh cảm thấy vui mừng vì mình vừa làm một việc tốt và kể cho bạn. Nghe xong, anh bạn lắc đầu và cho rằng anh làm vậy chưa chắc đã tốt.

          “Nên cho ông ấy cái cần câu để ông ấy tự kiếm sống”, anh bạn nói.

          Hôm sau, anh thanh niên và bạn mình lại đi câu và vẫn gặp người ăn mày, anh thanh niên lại cho cá, còn bạn anh cho chiếc cần câu. Nhưng khi hai anh hồ hởi kể lại câu chuyện cho người hàng xóm, người hàng xóm lại nói rằng:

          “Cho cái cần mà không chỉ cho cách câu, thì ông ta vẫn đói”

          Bán tín bán nghi, hôm sau cả ba anh đều quay trở lại và vẫn thấy người ăn mày đang đói, nằm co quắp ôm chiếc cần câu. Anh thanh niên cho cá, anh bạn sửa lại cần câu và anh hàng xóm giảng giải cách câu cá.

          Họ trở về trong tâm trạng hưng phấn vì nghĩ rằng từ nay người ăn mày sẽ không đói. Họ quyết định đến gặp nhà thông thái ở trong vùng, nhưng ông ấy lại cho rằng: “Người ăn mày vẫn sẽ bị đói”. Cả ba rất ngạc nhiên thì nhà thông thái ấy giải thích:

          + Thứ nhất: người ăn mày làm nghề này đã nhiều năm, nó đã ngấm vào tâm trí và thói quen của ông ta là làm sao để xin được miếng ăn qua ngày. Vì vậy, cần phải giúp ông ta “Định hình lại suy nghĩ”.

          + Thứ hai: câu cá không chỉ là phương pháp, mà cần phải biết chờ đợi, thậm chí đi cả ngày không câu được cá. Tức là cần giúp ông ta học và rèn luyện “phải kiên trì”, thậm chí “biết chấp nhận thất bại”.

          + Thứ ba: yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến hành vi và suy nghĩ ở trên, đó chính là “thái độ đúng đắn”. Nhưng thái độ là việc phải được đào tạo, rèn luyện thường xuyên chứ không thể ngày một, ngày hai có được. Người ăn mày nghĩ rằng họ sinh ra đã nghèo và họ chấp nhận cái nghèo đó; nên họ không bao giờ suy nghĩ rằng mình phải nỗ lực để vượt qua.

          Bài học rút ra là gì?

          Để thành công cần phải có quá trình tích lũy về kỹ năng và phương pháp.

          Phải được rèn luyện để nhìn nhận các vấn đề với một thái độ đúng đắn.

          Phải kiên trì theo đuổi mục tiêu và luôn luôn sẵn sàng đón nhận thử thách. Khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, không bao giờ để cơ hội vuột mất khi nó đến với mình, vì có thể cơ hội đó có một không hai.

          Phải biết tận dụng mọi cơ hội khi nó đến, nhưng người tài năng sẽ chủ động tạo ra cơ hội cho mình khi: (1) tìm thấy cơ hội trong khó khăn; (2) tuân thủ chiết lý: người giàu thấy cơ hội trong mọi khó khăn, người nghèo thấy khó khăn trong mọi cơ hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *